Oferuję:

  • Piasek podsypkowy – do murowania, tynkowania
  • Piasek Rzeczny
  • Gruz kruszony
  • Kruszywa mineralne o różnych frakcjach
  • żwir
  • ziemię